Občianske združenia údaje o štatutároch - Slovenský kolkársky zväz

Občianske združenia údaje o štatutároch

Napísal Predseda Mediálneho útvaru pred piatimi mesiacmi v kategorii . Pripojených 0 komentárov.
oznam1  

Informácia

V zmysle povinností podľa zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií, zverejňujeme pomôcku, a to odkaz na link, na ktorom sa nachádzajú informácie, postup, vzory tlačív a kontakty ohľadom registra mimovládnych neziskových organizácií.

https://www.minv.sk/…

Aktuálne je na stránke aj prezentácia a často kladené otázky súvisiace s povinnosťami podľa nového zákona, nachádzajú sa na predmetnom linku v časti „dokumenty na stiahnutie“.

Občianskych združení pod záštitou SKoZ sa týka najmä nasledovné:

Oznámiť údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu

 

Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné MV SR písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Tlačivo  tu: 

https://www.minv.sk/… 

 

Piešťany: 19.6.2019

Komentáre

Komentáre niesú pod týmto článkom povolené.