Rada SKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Rada SKoZ

Rok 2019

Zápis 1


Rok 2018Rok 2017

Zápis 1


Rok 2016

Zápis 1
  


Rok 2015

Zápis 1

Zápis 2

Zápis 3

Zápis 4

Rok 2014

Zápis 1

Zápis 2

Rok 2013

Zápis 1

Rok 2012

Zápis 1

Zápis 2

Zápis 3