Povinne zverejňované dokumenty - Slovenský kolkársky zväz

Povinne zverejňované dokumenty


Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za rok 2019

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za rok 2019

 Priebežné čerpanie dotácie z ministerstva 2019 – zverejnené 25.7.2019

Priebežné čerpanie dotácie z ministerstva 2019 – zverejnené 25.8.2019

Priebežné čerpanie dotácie z ministerstva 2019 – zverejnené 25.9.2019

 

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za rok 2017

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za rok 2017

 

Zrušenie členstva Eduard Ilovský – povinne zverejnený dokument 

Zrušenie členstva – Eduard Ilovský 

 

Zmluva č. 0285/2017/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu

Zmluva č. 0285/2017/SŠSŠ o poskytnutí dotácie 

 

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za rok 2016

 

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac január

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac február

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac marec

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac apríl

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac máj

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac jún

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac júl

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac august

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac september

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac október

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac november

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR za mesiac december