Prehľad orgánov pôsobiacich pod záštitou SKoZ. - Slovenský kolkársky zväz