Majstrovstvá kraja - Slovenský kolkársky zväz

Majstrovstvá kraja

Kraj 2019
2020
2021
2022
Bratislavský
MK_BA_2019
  
Východoslovenský
MK_VS_2019 MK_VS_2019 MK_VS_2019 MK_VS_2019
Banskobystrický
MK_BB_2019
Trenčiansky
MK_TN_2019
Trnavský
MK_TT_2019

Nitriansky
MK_NR_2019
Žilinský
MK_ZA_2019
 

 

Administratíva

Súbor pre MK 2019.exe
 

Kraj
2015
     2016      
2017 
2018
Bratislavský MK_BA_2015 MK_BA_2018
Východoslovenský MK_VS_2015 MK_VS_2016 MK_VS_2017 MK_VS_2018
Banskobystrický MK_BB_2015 MK_BB_2016 MK_BB_2017 MK_BB_2018
Trenčiansky MK_TN_2018
Trnavský MK_TT_2018
Nitriansky
Žilinský MK_ZA_2016 MK_ZA_2017 MK_ZA_2018