Adresár ZA KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár ZA KKoZ

Členovia

Dominika Kyselicová – predseda

Dušan Machník – predseda ŠTK

Marian Benický – podpredseda

Kontakt:

Dominika Kyselicová: tel.- 0907 330 209 mail: krticek@gmail.com 

 

Dušan Machník: tel.- 0903 530 080 mail: machnik.dusan@slposta.sk

 

Marian Benický: tel.- 0905 858 969 mail: skktrstena@gmail.com