Adresár VS KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár VS KKoZ

Branislav Rybička              -            predseda

Rastislav Beran                 -             podpredseda, organizačný pracovník

Peter Peregrin                  -             člen výboru

Dušan Pivovarník             -             člen výboru, ŠTÚ

Danka Klubertová              -            člen výboru , hospodárska komisia

Martin Kažimír                   -            člen výboru,  rozhodcovská komisia 

Mikuláš Klubert                 -            člen výboru, technická komisia 

Kontakty:

Branislav Rybička              -            predseda

Rastislav Beran                  -             podpredseda, organizačný pracovník


Peter Peregrin                    -             člen výboru


Dušan Pivovarník              -             člen výboru, ŠTÚ


Danka Klubertová              -            člen výboru , hospodárska komisia

Martin Kažimír                   -            člen výboru,  rozhodcovská komisia

 

Mikuláš Klubert                 -            člen výboru, technická komisia