Adresár TT KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár TT KKoZ


Zoznam členov výboru Krajského kolkárskeho zväzu Trnava

 

Predseda TTKZ
Doc.JUDr.Štefan Kočan –(0905 706 373, mail: stefan.kocan2@gmail.com)   

Predseda ŠTK  
Tibor Varga – (tel: 0911 504 678, mail:tibor.varga.kolky@gmail.com )
 
Tajomník  
Pavol Duračka – tajomník   (tel: 0911 808 356, mail: palcek70@gmail.com