Adresár TN KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár TN KKoZ

Peter Nemček st. – predseda

( Jiráskova 165/6, 916 01 Stará Turá, e-mail: peter_nemcek@centrum.sk, tel: 0907 212 041)

 

Ing. Pavel Bročko – podpredseda

( Komenského 1049/37, 957 04 Bánovce nad Bebravou, e-mail: bikeman80@gmail.com,  tel: 0918 809 288 a 0908 143 070)

 

Ing. Marián Mitošinka – predseda ŠTK

( 916 23 Pobedím 438, e-mail: marian.mitosinka@minv.sk , tel: 0905 764 468)

 

Ing. Lenka Gordíková – hospodár

( Čachtická 2612/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: llenullienka@gmail.com, tel: 0908 663 215)

 

Dušan Malíček – člen

( 916 42 Moravské Lieskové č. 314, e-mail: kolkarskyklubml@gmail.com , tel: 0907 586 581