Adresár NR KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár NR KKoZ

 

Predseda  KKoZ

Ing.Karol Tóth

č.d. 45

925 81 Diakovce
Mobil : 0905 418 578
e-mail: koeka@salamon.sk

Hospodár KKoZ

Mikuláš Szalai

Horná 14

927 01 Šaľa
Mobil : 0903 572588

Predseda ŠTÚ KKoZ

Richard Tóth ml.

č.d. 448

925 91 Kráľová nad Váhom
Mobil: 0910 943 518
email: 2klzapad@gmail.com