Adresár BB KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár BB KKoZ

Predseda VV BBKoZ      
Radoslav Fúska Žarnovica radofuska@gmail.com 0905 400583
Podpredseda VV BBKoZ      
Ondrej Kyselica Podbrezová zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 0908 924488
Predseda ŠTK      
Maroš Raffay Jelšava raffay@jelsava.sk 0905 452575
Hospodár VV BBKoZ      
Vladimír Venger Podbrezová venger@zelpo.sk 0908 937483