Adresár BA KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár BA KKoZ

 

Predseda
Eva Uhlíková –  tel: 0907 735 782 / mail: eva.kralicka@gmail.com
 
Podpredseda
Ing. Peter Šmotlák –  tel: 0903 808 264 / mail: smotlak@atlas.sk
 
Tajomník
JUDr. Martina Kanovská – tel: 0904 289 696 / mail: martina.kanovska@gmail.com
 
Predseda ŠTÚ
Ján Kaušitz – tel: 0903 194 930 / mail: jan.kausitz@gmail.com 
 
Styk s verejnosťou
Ing. Juraj Wiesenganger – tel: 0918 415 846 / mail: wiziko@azet.sk